Gezondheid en veiligheid op het werk

De veiligheid van de eigen medewerkers vormt de basis voor hun functioneren en zou in het belang van iedere werkgever moeten zijn. Dit geldt voor alle afdelingen van het bedrijf. Werknemers hebben recht op adequate arbeidsveiligheid. Dit omvat maatregelen om ongevallen te voorkomen, evenals het recht op zwangerschapsverlof, pauzes, bescherming tegen niet-rokers en nog veel meer. Hier zijn talloze wetten voor en het is niet eenvoudig om ze bij te houden.

De belangrijkste dingen over arbeidsveiligheid in één oogopslag Gezondheid en veiligheid op het werk omvat alle maatregelen en methoden die dienen om werknemers te beschermen tegen gevaren en gevaren op de werkplek. De eisen voor veiligheid en gezondheid op het werk zijn terug te vinden in tal van wetten en verordeningen die verschillende voorschriften en richtlijnen bevatten, zoals werktijden en de vereiste legitimatie in het bedrijf. Dienovereenkomstig streeft gezondheid en veiligheid op het werk ernaar om arbeidsongevallen te voorkomen en de veiligheid op het werk te waarborgen. Werkgevers hebben bijzondere verplichtingen om de gezondheid van werknemers op de lange termijn te waarborgen.

Dit omvat onder meer de organisatie van de afzonderlijke gebieden van arbeidsveiligheid, het zogenaamde arbeidsveiligheidsmanagement. Tegelijkertijd zijn werkgevers in een bedrijf verplicht om te zorgen voor de middelen die nodig zijn voor arbeidsveiligheid, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen, en om de veiligheid van arbeidsmiddelen te garanderen. De uitvoering van de risicobeoordeling is echter ook de verantwoordelijkheid van de werkgever.

De risicobeoordeling vormt een belangrijk knooppunt in arbeidsveiligheid. Alle relevante gevaren worden geïdentificeerd, gedocumenteerd en geëvalueerd. Op basis van de risicobeoordeling worden hieronder de vereiste beschermingsmaatregelen ingevoerd. De belangrijkste focus van maatregelen op het gebied van veiligheid op het werk is ongevallenpreventie, waarbij de verschillende oorzaken van ongevallen op de werkplek moeten worden geïdentificeerd en vervolgens moeten worden ingeperkt. Ondanks adequate beschermingsmaatregelen kunnen er echter nog steeds arbeidsongevallen plaatsvinden in het bedrijf. Om deze reden zijn werkgevers ook verplicht om in het bedrijf EHBO’ers en paramedici in te zetten of op te leiden die bij calamiteiten eerste hulp kunnen verlenen. Een cursus met afsluitend VCA certificaat wordt dan ook aanbevolen.

Maar het waarborgen van elektrische veiligheid is ook een belangrijk aspect van arbeidsveiligheid. Aangezien werkzaamheden in de elektrotechnische branche snel tot elektrische ongevallen kunnen leiden en elektrische apparaten ook een van de meest voorkomende oorzaken van brand zijn, vereist de arbeidsveiligheid bij de omgang met elektrische stroom vaak nadere veiligheidsinstructies. Zoals u ziet, omvat gezondheid en veiligheid op het werk niet alleen individuele maatregelen om de veiligheid van werknemers te waarborgen. Veiligheid op het werk is veeleer een continu proces dat verschillende beschermende maatregelen en instructies vereist, afhankelijk van het werkterrein van het bedrijf. De huidige gebeurtenissen in de wereld kunnen echter ook speciale maatregelen en veiligheidsmaatregelen vereisen. Zo stelt de huidige coronapandemie voor veel bedrijven grote uitdagingen. In dit geval is elk bedrijf verplicht om te voldoen aan de uitgebreide eisen voor arbeidsveiligheid en om de arbeidsveiligheid ook in tijden van Corona te garanderen.

Gezondheid en veiligheid op het werk is een zaak van de baas De veiligheid van de werknemers in het bedrijf heeft de hoogste prioriteit. Arbeidsveiligheid is onderdeel van de Arbowet. Elk bedrijf moet daarom preventieve ongevallen- en gezondheidsbescherming bieden. Het onderwerp is complex en er moet rekening worden gehouden met een breed scala aan aspecten uit een breed scala van gebieden. In de eerste plaats helpt de Werkplekverordening, een uitgebreide set van regels, hierbij.

Want veel van de verplichtingen van het bedrijf zijn geregeld in de arbeidsverordening, die gericht is op iedere werkgever. Omdat de arbeidswereld echter steeds meer verandert, is er de afgelopen tijd veel onduidelijkheid geweest, die met een wijziging van de ArbStättV in 2016 zou zijn weggenomen. Onzekerheid over bijvoorbeeld of er een risicobeoordeling moet worden uitgevoerd voor een telewerkplek en hoe deze succesvol kan zijn. In verband met de wijziging riepen arbo-ambtenaren ook op tot een risicobeoordeling van psychische aandoeningen. Daarnaast zijn er ook innovaties in de risicobeoordeling van beeldschermwerkplekken of een zogenaamde zonlichtclausule.

Gezondheid en veiligheid op het werk is een groot probleem: eerst en vooral moeten de eigenaren van een bedrijf uitgebreide risicobeoordelingen voor hun bedrijf uitvoeren en beoordelen en de individuele maatregelen afleiden die hieruit voortvloeien.

Dit vind je misschien ook leuk...