Salarisadministratie zelf opmaken

Met de juiste salarissoftware, enige kennis van salarisadministratie en een beetje training kunt u het ook – goedkoper en gemakkelijker dan bij een belastingadviseur of salarisadministratie. Veel MKB-bedrijven besteden de salarisadministratie uit aan de belastingadviseur of het salariskantoor. De boekhouding doet u eenvoudig zelf, want het allerbelangrijkste, de verwerking van de werkuren/dagen van de medewerkers, doet u toch voor de belastingadviseur. Daarmee is de salarisadministratie bijna klaar.

Op deze manier kunt u de communicatie-inspanningen verminderen, een beter overzicht van het bedrijf krijgen en tegelijkertijd geld besparen. Maar het kost natuurlijk wel veel tijd. Het uitbesteden is weliswaar duurder, maar kost nagenoeg geen tijd. Ook het inhuren van personeel voor de salarisadministratie kan veel geld kosten.

Het algemene proces van de loonadministratie voor een medewerker is snel uitgelegd en bestaat uit de volgende stappen:

  • Vaststelling van het brutoloon (basisloon, uurloon, toeslagen, toeslagen, verstrekkingen etc.)
  • Berekening wettelijke inhoudingen (loonbelasting, premies sociale verzekeringen)
  • Bepaling van de netto-inkomsten (bruto-inkomsten – wettelijke inhoudingen)
  • Bepaal andere toeslagen en inhoudingen
  • Betalingsbedrag overmaken

Daarnaast moeten de elektronische rapportages aan de Belastingdienst over de hoogte van de loonbelasting en aan de zorgverzekeraars over de hoogte van de premies worden opgestuurd en de daarbij behorende bedragen overgemaakt/geïncasseerd. De data hiervoor vindt u in onze kalender met de data voor de loonadministratie.

Als uw bedrijf lid is van een branchevereniging, krijgt het aan het eind van het jaar ook een elektronische melding. Voor bedrijven in de bouw, zoals de grote bouwvakkers, schilders, dakdekkers, steigerbouwers en tuin- en groenvoorzieningen, zijn er ook vakantiefondsen en directe rapportages aan de pensioenverzekeraars.

Inkomstenbelasting

De loonbelasting wordt berekend op basis van het belastbare brutoloon met behulp van de zogenaamde fiscale formule, waarbij rekening wordt gehouden met de fiscale kenmerken van de werknemer.

Het belastbare brutoloon wordt berekend uit het totale brutoloon minus de forfaitaire belaste en onbelaste loonbestanddelen. Bij het invoeren van een salariscomponent in de salarissoftware wordt bepaald of en in hoeverre dit deel wordt belast.

Dit vind je misschien ook leuk...